Pilum: Satsar på Kina!
2007-06-19

"Pilum AB satsar på den Kinesiska marknaden

Pilum AB (publ) har under det senaste året gjort en utvärdering av
den kinesiska marknaden. Marknaden för miljötjänster och miljöprodukter växer fort i takt med att miljömedvetenheten ökar.

- "Vi ser även konkreta myndighetsåtgärder i form av nya tuffa krav på industrin och offentligt sektor under senare tid som talar för
våra produkter och tjänster. Pilum kommer i första hand satsa på att
ta hem provorders för rökgasrening vilket är det segment som bedöms
kunna få snabbast framgång. Parallellt kommer en utvärdering av olika möjliga partners att ske" säger Jan Törner VD Pilum AB.

- "Vi lanserar nu också en hemsida på kinesiska för att möta det
stora intresset för bolaget från den kinesiska marknaden" fortsätter
Jan Törner."

 
« Tillbaka