Consilium: Mycket starka försäljnings-siffror - igen!
2007-06-18

"Consilium under januari - maj 2007

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari - maj 2007 ökade med 26 procent jämfört mot föregående år till 357,7 MSEK (284,7).
Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 14 procent
föregående år och uppgick till 179,9 MSEK (157,2).
Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 78 procent till 91,4 MSEK (51,2).
Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter ökade med 13 procent
till 86,4 MSEK (76,3).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari – maj 2007 jämfört med samma period föregående år med 28 procent till 420,5 MSEK (329,7).
Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 45
procent till 230,9 MSEK (159,4). Orderingången för affärsområdet
Navigation minskade med 11 procent till 93,5 MSEK (104,8).
Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 47 procent till 96,1 MSEK (65,5)."
 
« Tillbaka