Consilium: Ny produktlansering!
2007-06-11

"Consilium lanserar ett nytt miljösystem för fartyg

Consilium lanserar ett ”Emissions Monitoring System” för det regelverk som IMO (International Maritime Organisation) introducerat inom miljöområdet.

Consilium Marine AB lanserar ett nytt system för mätning av kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och växthusgasen CO2, i linje med IMO:s fastställda och föreslagna krav på utsläppsmätningar för fartyg. Systemet har marint typgodkännande från världens största klassningssällskap, Lloyds Register, och presenteras till marknaden på marinmässan Nor-Shipping i Oslo under denna vecka.

Systemet baseras på en avancerad teknisk lösning med välbeprövad mätningsteknik, som är utvecklad och testad under många år av det svenska företaget Opsis på landmarknaden.

Systemet är det första i världen som kan mäta både kväveoxider och verifiera svaveldioxidhalten i utsläppen efter det att röken “tvättats” av andra system. Systemet uppfyller därmed IMO:s båda krav som uttrycks i “guidelines for on-board NOx verification procedure”, och “guidelines for on-board exhaust gas cleaning systems”.

Alla fartyg större än 400 bruttoton och med dieselmotorer större än 130 kW, som är byggda efter 1:a juli 2000, skall uppfylla IMO:s krav för minskade utsläpp. Consilium erbjuder en fast installerad lösning, som kontinuerligt mäter och verifierar utsläppen, vilket är viktigt för rederier och kontrollmyndigheter.

Alla fartyg som passerar ett SECA (Sulphur Emission Controlled Area), där östersjön är det första, måste kunna påvisa sina utsläpp för myndigheterna och skall betala miljöavgifter baserat på uppmätta utsläpp. Övriga områden som diskuterats bli SECA-områden är engelska kanalen, Medelhavet och kusten längs Kalifonien.

Genom denna kompletterande produkt till övrig marin gasdetektion fortsätter Consilium’s brand- och gasverksamhet att växa inom säkerhets- och miljöområden, säger Consilium’s VD Ove Hansson."

 
« Tillbaka