Consilium: Extra bolagsstämma
2007-06-11

"Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Consilium Aktiebolag (publ) ("Consilium"), 556480-3327, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 juni 2007, kl. 14.00, i bolagets lokaler på Västra Finnbodavägen 2-4, plan 7, i Nacka."

"Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut att ändra avstämningsdag för erhållande av aktier i Consilium Components till den 15 augusti 2007. "

 
« Tillbaka