Consilium: Produktlansering!
2007-06-07

"Consilium lanserar system för elektroniskt sjökort

Consilium kommer under marinmässan Nor-Shipping 12-15 juni 2007 i Oslo, Norge, lansera ett nytt typgodkänt system för elektroniska sjökort:
Consilium Selesmar ECDIS. Consilium Selesmar bröt ny mark redan 1995 när
företaget erbjöd en lösning för att integrera informationen från
elektroniska sjökort med radardata i och med sin lösning Selesmar ENC
945.

Consilium Selesmar ECDIS erbjuder ett användarvänligt och kraftfullt
besluts- och informationssystem för navigering som optimerar tids- och
bränsleförbrukning utöver de rena säkerhetsmässiga aspekterna. Systemet
erbjuder även en ”inbyggd” användarmanual och support via Internet, som
bland annat ger kostnadseffektiv uppdatering och underhåll av sjökorten
via e-post. Med obegränsad integrering av radardata, full
ARPA-kompabilitet (plottning) och AIS-information (identifiering) ges
den professionella sjöfararen hela bilden för en säker och framgångsrik
navigering på en bildskärm.

I och med att Consilium nu lanserar Selesmar ECDIS erbjuder företaget
ett antal innovativa lösningar där elektroniska sjökort kan integreras
fullt ut med marina färdskrivare (VDR och S-VDR). Detta innebär att
redare ges möjligheten att redan nu förbereda sig för framtida
uppgraderingar av typgodkänd ECDIS utan större nya investeringar i
hårdvara och installation.


CONSILIUM AB (publ)
 
« Tillbaka