Sound Invest: Nytt innehav!
2007-05-30

Sound Invest har köpt en liten post (100 000 aktier á 1,60 kr) i det intressanta bolaget PSI Spelinvest.

"PSI Spelinvest listas på First North den 12 juni

Erbjudandet att teckna aktier i PSI Spelinvest har rönt ett positivt intresse. Aktier för motsvarande 18,9 miljoner kronor tecknades. Handel med aktier i PSI Spelinvest kommer att ske från och med den 12 juni 2007 på First North.

Intresset för att köpa aktier i PSI Spelinvest har varit positivt, särskilt bland mindre placerare och småsparare. Antalet aktieägare kommer efter genomfört erbjudande att uppgå till drygt 3 000.

”Efter emissionen har PSI tillförts nödvändiga resurser för att vidareutveckla företagsgruppen, bland annat planerar vi en kraftfull satsning på Min Bingo med Lasse Kronér som ambassadör. I våra framtidsplaner ingår även vissa mindre strategiska förvärv”, säger PSI Spelinvests styrelseordförande Bengt Jönsson.

Totalt tecknades 11 809 034 aktier. Efter betalning innebär det att PSI Spelinvest tillförs 18,9 miljoner kronor, före emissionskostnader. Totalt antal utestående aktier kommer efter emissionen att vara 72 867 334*. PSI Spelinvest kommer att handlas på Stockholmsbörsens First North-lista under kortnamnet SPEL.

För att tillmötesgå det stora intresset från mindre aktieägare kommer ägare som sedan tidigare har ett udda antal aktier i PSI Spelinvest att erbjudas möjlighet att teckna sig för aktier så att det sammanlagda antalet aktier motsvarar en handelspost om 5 000 aktier, eller ett med 5 000 aktier jämnt delbart antal aktier.

Stockholm Corporate Finance blir Certified Adviser åt PSI Spelinvest i samband med listningen."
 
« Tillbaka