SeaNet: Nya order!
2007-05-29

"SeaNet erhåller ytterligare beställningar

SeaNet, SeaNet Maritime Communications AB (publ), som installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg, har erhållit ytterligare beställningar från italienska rederiet Moby Line och spanska rederiet Pullmantur.

SeaNet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. SeaNet har det senaste året tecknat kontrakt med ett antal rederier för installation och driftssättning av mobiltelefoni. SeaNet genomför för närvarande en nyemission och kommer i slutet av juni listas på First North.

SeaNet har tecknat ett avtal med spanska kryssningsrederiet Pullmantur avseende produkten C-Cell för installation och drift ombord på Holiday Dream som kryssar i Västindien och Sydamerika med huvudsakligen spanska passagerare. Seanet har i samma avtal en option på att installera på ytterligare fyra av Pullmanturs fartyg. Fartyget Holiday Dream är nu under installation med beräknad driftsättning under tredje kvartalet 2007. C-Cell är en fartygsanpassad småskalig GSM-miljö ombord på passagerarfartyg som ger passagerare möjlighet att använda sina vanliga mobiltelefoner ombord på fartyget.

SeaNet har även erhållit en kompletteringsbeställning från det italienska rederiet Moby Line som innebär att de nu utökar sitt befintliga GSM avtal med en Wifi tjänst, SeaNets produkt
C-Spot, ombord på åtta av deras kryssningsfartyg. Avtalet innebär att Moby Line framgent även kommer att kunna erbjuda sina passagerare Internet café och laptops med trådlös access för åtkomst av internet via satellit på alla sina fartyg. Samtliga avtal med Moby Line innebär för SeaNet partnerskap och vinstdelning för rederiet. Driftsättningen beräknas ske under tredje kvartalet 2007.

– Vi är mycket tillfreds med att våra kunder väljer att utöka sina befintliga beställningar, dels för fler fartyg och dels med fler av våra produkter och tjänster. Det ligger i linje med vår affärsidé att vara kundens partner och inte bara en leverantör, säger Mikael Reichel, VD för SeaNet."

 
« Tillbaka