Duroc: Nytt förvärv!
2007-05-25

"Duroc-koncernen genomför förvärv av Lamitec - Micor blir norra Europas största sågklingetillverkare

Durocs dotterbolag Micor har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Lamitec Tools AB. Micor-gruppen blir efter förvärvet Norra Europas största tillverkare av sågklingor med en årsomsättning närmare 100 Mkr och en årsproduktion om ca 150 000 klingor.

Lamitec i Kalmar tillverkar och säljer sågklingor för industriell användning och har ett väl etablerat varumärke på marknaden. Årsomsättningen uppgår till ca 30 Mkr med ett rörelseresultat om ca 2-3 mkr. Justerat eget kapital uppgår till knappt 6 Mkr.

Köpeskillingen uppgår till 11,2 Mkr kontant och tillträde sker 1 juni.

- Lamitec och Micor kompletterar varandra väl, förklarar Micors vd Peter Nobel. Vi ser bland annat goda möjligheter att öka marknadsandelarna för båda varumärkena och samtidigt finna nya marknader med den bredare produktmixen som vi nu kan erbjuda.

- Båda produktionsanläggningarna i Kalmar och Laholm ska drivas vidare som tidigare. Genom samordning mellan enheterna erhåller vi ett rationellare flöde och ett bättre kapacitetsutnyttjande. Detta kommer att ge positiva effekter på vår långsiktiga lönsamhet, fortsätter Nobel.

Två av de tidigare ägarna, Lars Hallén och Bill Lindholm, kommer att stanna kvar i den nya organisationen.

- Sammanslagningen är en styrka för båda bolagen, såväl tekniskt som marknadsmässigt. Det stärker vår position, inte minst på den globala marknaden, säger Lars Hallén."

 
« Tillbaka