Consilium: Mycket starka försäljningssiffror!
2007-05-21

"Consilium under januari -april 2007

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari - april
2007 ökade med 28 procent jämfört mot föregående år till 283,6 MSEK
(221,1). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 16 procent föregående år och uppgick till 143,5 MSEK (124,0).
Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 96 procent till
72,0 MSEK (36,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter ökade
med 13 procent till 68,1 MSEK (60,4).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari - april 2007 jämfört med samma period föregående år med 31 procent till 343,4 MSEK (261,4). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 53 procent till 187,3 MSEK (122,2). Orderingången för affärsområdet Navigation minskade med 18 procent till 73,1 MSEK (89,4). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 67 procent till 83,0 MSEK (49,8)."
 
« Tillbaka