Termo Holding: Bra rapport!
2007-05-22

"Termo Holding (publ): Delårsrapport januari - mars 2007

* Nettoomsättning 73,6 (47,3)* MSEK
* Rörelseresultat 4,2 (3,9)* MSEK
* Resultat efter skatt 2,7 (2,1)* MSEK
* Resultat per aktie 0,12 (0,11)* SEK
* Eget kapital per aktie 2,19 (0,92)* SEK

* Jämförelsesiffran inom parentes anger endast dotterbolaget
TermoRegulators uppgifter för januari -mars 2006, då Termo Holding
koncernen är nybildad och konsoliderades först den 1 november 2006.

* Förvärv av Österby Gjuteri AB i mars 2007
* Extra bolagsstämma beslutade i april om apportemission av
15 750 000 aktier för förvärv av Österby Gjuteri AB"


 
« Tillbaka