Lagercrantz: Höjd riktkurs och köprek från SHB!
2007-05-14

"Köp Lagercrantz
Handelsbanken rekommenderar köp för Lagercrantz.

Handelsbanken upprepar köprekommendationen på Lagercrantz med riktkurs 50 kronor. Banken anser att en omvärdering är nära förestående eftersom teknikhandelskoncernen är alltför billig i nuläget, enligt Handelsbanken. Med förvärv och förbättringar i gamla enheter kommer rörelsemarginalen förbättras med mer än en procentenhet under de kommande två åren, enligt Handelsbanken. Antalet förvärv förväntas komma att öka och historiskt sett har förvärv gjorts till p/e tal på 4-8 gånger, och den trenden förväntas fortsätta, enligt Handelsbanken. Aktien handlas till 35-40 procent rabatt på prognoserna för 2008, enligt Handelsbanken.

Rekommendation från
Handelsbanken (2007-05-14)
Kurs då rekommendationen gavs: 37,95 Kr
riktkurs: 50 Kr"
 
« Tillbaka