Consilium: Höjda prognoser och ny köprek från Redeye!
2007-05-16

Redeye höjde sent igår eftermiddag sina prognoser och upprepade sin köprekommendation för Consilium.

Redeye skriver:

"Rörelseresultatet uppgick till hela 19 MSEK mot vår prognos på 12 MSEK. Avvikelsen ligger framför allt inom den största divisionen Brand & Gas som lyfter lönsamheten till en ny nivå. Marginalen i denna division uppgick i Q1 till hela 16 procent, vilket kan jämföras med en historisk nivå omkring 10-12 procent. Detta är främsta anledningen till att vi nu höjer våra prognoser med 20 procent för 2007 och 2008."

"Fortsatt stor potential i aktien

Trots att aktien har gått starkt under den senaste månaden så framstår den fortfarande som lika attraktivt värderad. En del av osäkerheten har dessutom försvunnit då rapporten bekräftar att Consilium har kostnaderna under kontroll. Vi anser att aktien är värd omkring 60 SEK, efter utskiftningen av Komponenter. Det motsvarar 15x nästa års vinst, vilket är rimligt för ett bolag med en stabil organisk tillväxt strax över 10 procent. Vi utgår ifrån att Komponenter kommer att betinga ett marknadsvärde som motsvarar eget kapital, 40 MSEK eller 4 SEK per aktie. Räknat på dagen kurs ser vi därmed en potential upp emot 64 SEK, vilket ger en uppsida på cirka 30 procen."

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka