Pilum: Mycket lovande rapport!
2007-05-15

"Delårsrapport jan-mars 2007
2007-05-15 10:55

Nettoomsättning för tremånadersperioden 9,8 (7,5) MSEK
Rörelseresultat för tremånadersperioden -0,7 (-1,3) MSEK
Resultat efter skatt för tremånadersperioden -0,7 (0,8)* MSEK
Resultat per aktie tremånadersperioden -0,04 (0,08)* SEK
Eget kapital per aktie 0,76 (3,01)* SEK
Perioden har präglats av kraftigt ökad orderingång
En riktad nyemission på 6,8 MSEK har genomförts för att finansiera Pilums fortsatta tillväxt
*Jämförelsesiffrorna avser Pilum (f.d Optegra) före omstrukturering och utdelning av TermoRegulator AB

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Pilum Engineering AB erhöll order från Skövde Värmeverk AB på 13 MSEK
Jan Törner tillträdesdag som ny VD fastställd till den 1 juni
Verksamhetsrapport perioden januari-mars 2007
Det första kvartalet har varit både händelserikt och framgångsrikt för Pilum AB. På extra bolagsstämma togs beslut om att byta firma från Optegra AB (publ) till Pilum AB (publ). Ny ticker för aktien är PILB.

Jämfört med samma period förra året har orderingången ökat kraftigt. Pilum Engineering AB har erhållit order från Tekniska Verken i Linköping på 21 MSEK samt en betydande order från Wärtsilä Biopower Oy. Pilum Technologies AB har erhållit större order från Purac och Nordic Water Products AB. Denna ökade orderingång kommer omsättningsmässigt att påverka Pilum främst under andra och tredje kvartalet.

För att stärka Pilums likviditet och finansiera orderingången samt möjliggöra fler order genomförde Pilum AB en riktad nyemission på 2.356.000 aktier. Emissionen var riktad till Mangold Fondkommission AB för vidareförsäljning till en begränsad grupp externa investerare. Emissionen inbringade 6,8 MSEK före emissionskostnader.

Jan Törner utsågs till ny VD i Pilum AB (publ)."
 
« Tillbaka