Consilium: Kanonrapport!!
2007-05-15

"Delårsrapport januari – mars 2007 för Consilium AB (publ)

– Orderingången uppgick till 251,7 MSEK (226,9), en ökning med 11 procent
– Nettoomsättningen uppgick till 217,9 MSEK (167,6), en ökning med 30 procent
– Rörelseresultatet uppgick till 19,0 MSEK (6,6), en ökning med 188 procent
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 16,0 MSEK (3,6)
– Resultat efter skatt uppgick till 11,2 MSEK (2,1)
– Resultat per aktie uppgick till 1,16 SEK (0,34)
– Mer än 95 procent av ägarna till Konvertibelt förlagslån 2002/2007 har valt att konvertera till
aktier per 31 mars 2007"

Vår kommentar: Denna rapport översteg våra förväntningar, och även marknadens eftersom aktien steg med nästan 13 procent idag!

Redeye, som förra veckan gav Consilium köprekommendation, snabbkommenterade dagens rapport på följande sätt (källa: Direkt):

"Consiliums resultatförbättring under
första kvartalet är klart bättre än vad analyshuset Redeye
hade räknat med.

Det framgår av en snabbanalys med anledning av Consiliums rapport på tisdagen.

Redeye säger sig vara stärkt i uppfattning om att bolaget är på rätt väg och menar att aktien fortfarande är för lågt värderad.

"Vi kommer med stor sannolikhet att höja våra prognoser och upprepa köprekommendationen", skriver Redeye."
 
« Tillbaka