Duroc: Slutför förvärv
2007-05-09

"Duroc slutför förvärvet av Swedish Tool Holding - beslutat vid dagens årsstämma i Duroc AB (publ)

Durocs årsstämma har idag beslutat slutföra förvärvet av Swedish Tool Holding AB, innehållande industrihandelsgrupperna Swedish Tool och Wikman/Tool Center.

Swedish Tool Holding AB kommer att konsolideras in i Duroc från och med den 1 april.

I och med förvärvet kommer Duroc-koncernens omsättning på årsbasis överstiga 500 Mkr.

Swedish Tool-gruppens omsättning proforma 2006 uppgick till 304 Mkr och rörelseresultat proforma 2006 blev 22 Mkr.

- Förvärvet av Swedish Tool ligger i linje med Durocs vidgade strategi och ger oss en långsiktigt god intjäningsförmåga, säger Durocs koncernchef Erik Albinsson. Vår avsikt är att utveckla och expandera gruppen ytterligare."


För mer information, se tidigare pressmeddelanden 2007-02-12, 2007-04-02 och 2007-04-24.

 
« Tillbaka