Benchmark Oil and Gas: Genomförd nyemission
2007-05-08

"Företrädesrättsemissionen i Benchmark Oil & Gas AB (publ) (”Benchmark”) är nu genomförd. Genom nyemissionen tillförs Benchmark 51,4 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen medför att antalet aktier ökar med 256 933 736 aktier till 513 867 472 aktier.

Styrelsen i Benchmark kommer att fatta beslut om tilldelning av aktier i emissionen torsdagen den 10 maj 2007.

Sista dag för handel med BTA 1 (Betald Tecknad Aktie) kommer att vara onsdagen den 9 maj 2007 och första dag för handel med BTA 2 kommer att vara torsdagen den 10 maj 2007.

− Nu har vi fått kapital att realisera vårt investeringsprogram som vi har beskrivit i prospektet och berättat om på vår roadshow vilket är positivt, säger VD Jan Lundqvist i en kommentar."

 
« Tillbaka