Lagercrantz: Urstark rapport!
2007-05-09

"Bokslutskommuniké 1 april 2006–31 mars 2007 (12 mån)

• Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2006/07 ökade med 23 % till 1 974 MSEK (1 608). Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 29 % till 557 MSEK (431).
• Rörelseresultatet 2006/07 ökade med 74 % till 99 MSEK (57). Under det fjärde kvartalet ökade resultatet med 120 % till 33 MSEK (15).
• Rörelsemarginalen ökade till 5,0 % (3,5 %) under 2006/07 och 5,9 % (3,5 %) under kvartal fyra.
• Resultatet efter skatt ökade till 65 MSEK (39), varav under fjärde kvartalet 21 MSEK (10).
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 16 % för 2006/07 (10 %).
• Resultatet per aktie för 2006/07 ökade till 2,75 SEK (1,63).
• Utdelningen föreslås höjs till 1,25 SEK (1,00).
• Fyra förvärv genomförda under 2006/07. Ytterligare ett bolag, Direktronik AB, förvärvat med tillträde fr o m april 2007."

 
« Tillbaka