Duroc: Nytt förvärv
2007-04-24

"Swedish Tool – under uppköp av Duroc- förvärvar maskinhandelsföretaget Ernst Gerber

Swedish Tool har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av verksamheten i Ernst Gerber AB. I förvärvet ingår hela rörelsen inklusive personal och kundorderstock samt tillhörande avtal. Förvärvsavtalet beräknas ingås senast i juni i år, efter sedvanlig due diligence. Swedish Tool avser förvärva inkråmet kontant.

Swedish Tool-gruppen är under uppköp av Duroc AB (publ), vilket beslutas formellt av Durocs årsstämma den 9 maj. Swedish Tools förvärv av Ernst Gerber påverkar inte den överenskomna affären mellan Duroc och Swedish Tool.

Ernst Gerber AB är en väletablerad och lönsam maskinhandelsverksamhet som omsätter ca 85 Mkr med ca 25 medarbetare. Som agent för ett tjugotal välkända maskintillverkare levererar företaget verktygsmaskiner till svensk verkstadsindustri med tyngdpunkt på fordonsindustrin.

- Förvärvet av Ernst Gerber är ett led i vår ambition att växa ytterligare, förklarar Jürgen Engelbrecht, vd och koncernchef i Swedish Tool-gruppen. Gerbers agenturer kompletterar vår verksamhet väl på den skandinaviska marknaden.

- Som tillträdande ägare för Swedish Tool-gruppen stöder Duroc den här affären, säger Erik Albinsson, vd och koncernchef i Duroc. Vår målsättning och ambition är att fortsätta utveckla Swedish Tool och förvärvet av Ernst Gerber är en del av detta."


 
« Tillbaka