Duroc: Bra rapport!
2007-04-23

"2007-04-23
Duroc delårsrapport jan-mar 2007

• Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 54,4 Mkr (59,5)
• Resultatet efter skatt blev 2,2 Mkr (18,9)
• Rörelseresultatet blev 2,8 Mkr (1,8)
• Nettoresultatet per aktie blev 0,41 kronor (3,54)
• Kvartalets kassaflöde blev -1,9 Mkr (26,3)
• Soliditeten uppgick till 76 % (78) vid periodens utgång

• Duroc utvidgar sin strategi och tecknar förvärvsavtal avseende industrihandelsgruppen
Swedish Tool Holding AB."
 
« Tillbaka