Consilium: Mycket starka försäljningssiffror!
2007-04-20

"Consilium under januari - mars 2007

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari - mars 2007 ökade med 31 procent jämfört mot föregående år till 215,8 MSEK (164,1). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 19 procent föregående år och uppgick till 104,6 MSEK (88,0). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 93 procent till 57,6 MSEK (29,8). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter ökade med 16 procent till 53,6 MSEK (46,3).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari – mars 2007 jämfört med samma period föregående år med 10 procent till 248,8 MSEK (225,9). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 25 procent till 124,0 MSEK (99,1). Orderingången för affärsområdet Navigation minskade med 27 procent till 60,1 MSEK (82,8). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 47 procent till 64,7 MSEK (44,0)."
 
« Tillbaka