Benchmark Oil and Gas: Månadsrapport
2007-04-19

"Benchmark Oil & Gas: Månadsrapport Från Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Bästa aktieägare,

Jag och Anders Ljunge har varit i Houston och besökt våra oljekällor. Det var mycket positivt att träffa de ”oljegubbar” som jobbar på våra fält och se med vilken stolthet och entusiasm de bedriver sitt arbete. Som jag nämnt tidigare är det svårt att få tag på duktiga medarbetare i oljebranschen. Jag är därför väldigt nöjd med vår organisation och framförallt med den erfarenhet och kunskap som våra medarbetare besitter.

Vi har ökat tempot i workover-programmet. Vi har nu två riggar som arbetar med att återställa källor i produktion. Ett problem är dock vad vi ska göra med allt saltvatten som kommer upp ur källorna då det inte är tillåtet att släppa ut saltvattnet direkt i marken. För att lösa problemet har vi valt att göra några källor till så kallade vattenkällor. Med det menas att vi leder saltvattnet direkt ner i dessa källor och på så sätt skapar stora saltvatten reservoarer. Det är både mer miljövänligt och mer kostnadseffektivt att göra på detta sätt jämfört med att frakta bort saltvattnet i tankar.

Flera aktieägare har frågat varför vi jobbar så aktivt med workover-programmet när varje källa som vi återställer i programmet endast får en begränsad produktion. Anledningen till att vi arbetar med workover-programmet är att risken med att återställa källor är mycket mindre än vid borrningar av nya källor. Vidare är pay-off tiden för en källa i workover-programmet cirka 12 månader och de kommer att vara aktiva i åtminstone 10 år. Vår bedömning är således att workover-programmet kommer att vara lönsamt på lång sikt och dessutom till en begränsad risk.

De nya källorna Cora Granger och Sun Fee B2 har haft problem med att sand kommit ner och blandats med oljan vilket pluggat till ledningar och rör. Vi har därför varit tvungna att specialbeställa två sandavskiljare för att avhjälpa problemet. Båda källorna producerar nu till 100 procent.

Källan Frank Granger står inte längre under vatten men marken måste torka ytterligare innan vi kan börja använda tunga maskiner för att installera tankar och annan nödvändig utrustning för att påbörja produktionen.

Den planerade nyemissionen är garanterad till 96 procent och vi uppskattar att det finns ett stort intresse bland aktieägarna att vara med och delta i emissionen. Emissionen kommer att ge bolaget ett kapitaltillskott på cirka 40 miljoner kronor netto. Som nämnts tidigare kommer kapitaltillskottet att användas för att finansiera bolagets investeringsplan i syfte att vidareutveckla existerande källor och få fler källor operativa på olje- och naturgasfälten i Orange och Lavaca Counties i Texas samt säkra bolagets leasingrättigheter i Cook Inlet, Alaska.

Jan Lundqvist, VD"
 
« Tillbaka