Benchmark Oil and Gas: Emissionen säkrad till 96 %!
2007-04-03

"FÖRETRÄDESEMISSIONEN I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) ÄR SÄKERSTÄLLD TILL 96 PROCENT

Benchmark Oil & Gas AB (publ) har i ett tidigare pressmeddelande angivit att företrädesemissionen är garanterad till cirka 56 procent. Bolaget har nu ingått avtal med ytterligare garanter och emissionen är därigenom garanterad till 95 procent. Bolaget avser inte ingå avtal med ytterligare garanter.

Vidare har vissa av bolagets aktieägare åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt och teckna aktier i emissionen motsvarande cirka 1 miljon kronor. Totalt är således 96 procent av emissionen säkerställd."

 
« Tillbaka