Duroc: Förvärv klart!
2007-04-02

"Duroc genomför förvärv av Swedish Tool Holding AB

Duroc AB (publ) har tecknat avtal avseende förvärv av Swedish Tool Holding AB innehållande verksamheterna Swedish Tool och Wikman/Tool Center.

Duroc förvärvar Swedish Tool Holding AB för 51 Mkr kontant samt genom 2 000 000 nyemitterade B-aktier.

Förvärvet är villkorat till godkännande vid Durocs ordinarie årsstämma den 9 maj. Förvärvet stöds av aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av rösterna.

Swedish Tool Holding-gruppens omsättning proforma 2006 uppgick till 304 Mkr och rörelseresultatet proforma blev 22 Mkr.

- Förvärvet är ett led i Durocs utvidgade affärsidé, att genom förvärv, utveckling och försäljning av industri- och handelsföretag generera kapitaltillväxt, förklarar Erik Albinsson, koncernchef i Duroc. Förvärvet av Swedish Tool Holding-gruppen innebär att Duroc ökar både omsättning och rörelseresultat markant samt ger oss en god intjäningsförmåga framöver.

Förvärvsvtalet är en följd av den avsiktsförklaring som tecknades den 12 februari i år, och den nu genomförda Due Diligence-processen.

För ekonomisk information och villkor, se Durocs tidigare pressmeddelande av den 2007-02-12.

Nya rapporteringsdatum
Med anledning av förvärvet flyttar Duroc fram rapportdatumen för andra och tredje kvartalet 2007:

Delårsrapport jan-jun 17 augusti
Delårsrapport jan-sep 1 november

För ytterligare information, kontakta
Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, tel 070-492 78 33

Fakta Duroc
Duroc-koncernen ska äga, utveckla och sälja industri- och handelsverksamheter i syfte att generera kapitaltillväxt. I gruppen ingår bland annat bolag som levererar produkter och tjänster baserade på material- och ytförädlingsteknologi. Duroc är noterat på Stockholmsbörsen, omsätter ca 200 Mkr och har 163 medarbetare. www.duroc.se

Fakta Swedish Tool Holding
Swedish Tool Holding-gruppen består bland annat av de sammanslagna verksamheterna Swedish Tool AB och Wikman Tool AB och är en av Sveriges största leverantörer av utrustning till verkstadsindustrin, med komplett sortiment omfattande ett 60-tal internationellt kända varumärken. I gruppen ingår även dotterbolagen Tool Center, Vislanda Maskin samt försäljningsbolag i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Gruppen omsätter drygt 300 Mkr och har ca 90 medarbetare.
www.swedishtool.se, www.wikman-malmkjell.se"


 
« Tillbaka