Termo Holding: Klart med förvärv!
2007-03-30

"Termo Holding (publ): slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal har tecknats avseende förvärv av Österby Gjuteri med Marine Jet Power

Termoregulator Holding AB (publ), (”Termo Holding”), som är listat på First North, har idag tecknat ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal om att förvärva Österby Gjuteri-koncernen i Österbybruk med dotterbolagen Marine Jet Power AB (”MJP”) och Alcopropeller AB.

Aktieöverlåtelseavtalets huvudsakliga innehåll är baserat på det föravtal som träffades den 12 mars, 2007. Österby Gjuteri-koncernens omsättning 2006 var 216 MSEK med ett resultat före skatt på 8 MSEK. Prognos för 2007 är en omsättning på ca 240 MSEK med ett resultat före skatt på ca 15 MSEK. Fast köpeskilling för samtliga aktier i Österby Gjuteri-koncernen utgörs av aktier i Termo Holding. Termo Holding kommer att inom kort kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en riktad apportemission om 15.750.000 aktier, vilket ger en utspädningseffekt om ca 46 %. Baserat på slutkurs i Termo Holding-aktien då affären genomfördes, motsvarar detta ett marknadsvärde på Österby Gjuteri-koncernen om totalt ca 50 MSEK.

Termo Holding har genomfört en due diligence av Österby Gjuteri-koncernen under de senaste månaderna.

– Vi har i Österby Gjuteri-koncernen med MJP hittat en oslipad diamant med tydlig utvecklingspotential. MJP är en global aktör inom en marin marknadsnisch och bolaget står inför en kraftig vinst- och omsättningstillväxt de närmaste åren, säger Termo Holdings VD, Alex Molvin.

Österby Gjuteri, med anor från 1400-talets bruksera i Sverige, har ett högt industriellt kunnande och en marin, högteknologisk spetskompetens genom MJP och Alcopropeller. Österby Gjuteri-koncernen har 125 anställda (105 i Österbybruk, 20 i Örebro) och är personalägt sedan 1983.

– Med den nya ägarstrukturen får vi nu möjligheter att förverkliga våra expansionsplaner, säger Österby Gjuteri-koncernens VD, Hans Andersson.

Österby Gjuteri är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen, cellulosaindustrin och övrig tung industri. Marine Jet Power utvecklar, tillverkar och marknadsför vattenjetaggregat för snabbgående passagerarfärjor, kustbevakningsbåtar och lyxyachter. Försäljningen sker främst till Asien och Europa. Alcopropeller tillverkar propellerblad med verksamhet i Örebro.

Termo Holdings affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och långsiktig ägare. Termo Holdings (publ) aktie handlas på marknadsplatsen First North."

 
« Tillbaka