Pilum - ny stororder!
2007-03-30

"Pilum AB (publ): Pilum får order på 13 MSEK av Skövde Värmeverk AB

Pilum ABs (publ) helägda dotterbolag, Pilum Engineering AB har idag erhållit ett tilldelningsbeslut av Skövde Värmeverk AB gällande en order på 13 MSEK. Ordern omfattar utrustning för rökgasrening, värmeåtervinning samt kondensatrening. Projektet påbörjas direkt efter undertecknande i april.

– Som ett led i lagen om offentlig upphandling har vi idag erhållit ett tilldelningsbeslut som efter drygt 10 dagar övergår till att bli ett undertecknat och slutligt uppdragsavtal. Det är mycket glädjande att vi fått förtroende för ännu en stor order. Årets orderingång har hittills varit mycket god och vi har på ett påtagligt sätt positionerat oss som en konkurrenskraftig aktör att räkna med i branschen, säger Greg Tsakiris, VD, Pilum AB (publ)."

 
« Tillbaka