Benchmark Oil and Gas: Mycket positiv reservrapport!
2007-03-23

* Bevisade och sannolika reserver uppgår till 3,2 (1,2) miljoner BOE, en ökning med 158 procent.
* Bevisade producerande reserver ökande med 213 procent och uppgår till 192 848 (61 582) BOE.
* Nuvärdet av reserverna beräknade med 10 procents diskontering är USD 179 miljoner.

− Ett av bolagets mål efter börsnoteringen 2006 var att öka bolagets reserver. Det har vi lyckats väldigt väl med. Nu ska vi fokusera på att öka reserverna och kassaflödet ytterligare för att förbättra värdet på bolaget, säger VD Jan Lundqvist i en kommentar.
 
« Tillbaka