Consilium - mycket starka försäljnings-siffror!
2007-03-19

Consilium presenterade idag mycket stark fakturering och orderingång för årets två första månader, och detta stärker oss i vår uppfattning om att vinstökningen 2007 blir betydande.

"Consilium under januari - februari 2007

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari - februari 2007 ökade med 40 procent jämfört mot föregående år till 139,0 MSEK (99,2).

Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 29 procent föregående år och uppgick till 65,8 MSEK (50,9).

Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 101 procent till 38,8 MSEK (19,3).

Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter ökade med 19 procent till 34,4 MSEK (29,0).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari – februari 2007 jämfört med samma period föregående år med 10 procent till 167,6 MSEK (153,0).

Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 17 procent till 82,2 MSEK (70,3).

Orderingången för affärsområdet Navigation minskade med 30 procent till 40,9 MSEK (58,7).

Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 85 procent till 44,5 MSEK (24,0)."

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka