Benchmark Oil and Gas: Månadsbrev
2007-03-15

"BENCHMARK OIL & GAS: MÅNADSRAPPORT FRÅN BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL)

Det har varit en händelserik period med aktieägarmöten i Jönköping, Malmö, Göteborg, Stockholm och Oslo. Sammanlagt var det cirka 200 aktieägare som tog tillfället i akt att ställa frågor till mig och övriga ledningen. Det var positivt att så många aktieägare fortvarande tro på bolaget och är villiga att stödja bolaget i en kommande företrädsemission senare under våren.

Många aktieägare hade funderingar kring vad som händer om bolaget inte får in mer kapital under våren. Det är viktigt att alla förstår är att prognosen att nå break-even inte påverkas av något kapitaltillskott eller ej. Vad vi kommer att göra i en sådan situation är att se över vårt planerade investeringsplan och möjligen sälja av working intrest andelar i vissa projekt. Detta skulle då medföra en produktion på mellan 250-300 fat BOE/dag netto till bolaget vid årets slut.

Vårt workovers-program går enligt plan. En borrigg har inskaffats för att borra mellan tolv och femton källor både på och utanför kupolen i en genomsnittlig takt av två källor per månad. Vi har idag återfört 36 källor till produktion av 120.

Förra veckan gick källan Norwood La Fleur 1 produktion på Organfältet. Källan har producera mer än beräknad vilket är mycket glädjande. Fyra av de fem nya källorna på Orangefältet är idag i produktion. Tyvärr har källorna Frank Granger och Sun Fee B2 råkat ut för tekniska problem vilket medför att det under 3-4 veckor inte kommer upp i full produktion. Detta påverkar inte prognosen att nå break-even under andra kvartalet.

Den femte källan Frank Granger står ännu under vatten. Vi måste därför vänta tills vattnet har sjunkit undan men alla förberedelser är klara att sätta den i produktion vilket beräknas ske inom kort.

Bolaget för intressanta diskussioner med flera stora oljebolag för att inleda samarbeten i Alaska. Styrelsen har beslutat att sälja av 25 procent av våra licenser. Vi räknar med att en sådan försäljning ska inbringa cirka USD 2 miljoner till bolaget. Detta måste sättas i relation till att vi betala 9,5 miljoner kronor för licenserna. Jag hoppas få återkomma med utvecklingen av Alaska-projektet i senare månadsbrev.

Bolaget har en plan för framtiden som kan delas in i tre steg:

Steg 1: (2007) Vidareutveckla existerande källor i Orangfältet samt att säkra licenserna i Alaska.
Steg 2: (2007/2008) Ytterligare borrningar i Orangefältet samt vidareutveckling av Lavaca-projekten.
Steg 3: (2008/2009) Inleda borrningar i Alaska samt etablera samarbeten i Egypten.

Vi tror att den här strategin på långsikt kommer att vara framgångsrik för bolaget och aktieägarna.

Jan Lundqvist, VD"
 
« Tillbaka