Termo Holding: Förvärv!
2007-03-12

"Termo Holding (publ): förvärvar Österby Gjuteri med Marine Jet Power

Termoregulator Holding AB (publ), (”Termo Holding”), som är listat på First North, har idag tecknat ett föravtal om att förvärva Österby Gjuteri-koncernen i Österbybruk med dotterbolagen Marine Jet Power AB och Alcopropeller AB.

· Termoregulator Holding AB (publ), (”Termo Holding”), som är listat på First North, har idag tecknat ett föravtal om att förvärva Österby Gjuteri-koncernen i Österbybruk med dotterbolagen Marine Jet Power AB och Alcopropeller AB.

· Österby Gjuteri är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen, cellulosaindustrin och övrig tung industri.

· Marine Jet Power utvecklar, tillverkar och marknadsför vattenjetaggregat för snabbgående passagerarfärjor, kustbevakningsbåtar och lyxyachter. Försäljningen sker främst till Asien och Europa. Alcopropeller tillverkar propellerblad med verksamhet i Örebro.

· Österby Gjuteri-koncernens omsättning 2006 var 216 MSEK med ett resultat före skatt på 8 MSEK. Prognos för 2007 är en omsättning på ca 240 MSEK med ett resultat före skatt på ca 15 MSEK.

· Fast köpeskilling för samtliga aktier i Österby Gjuteri-koncernen utgörs av aktier i Termo Holding. Termo Holding kommer att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en riktad apportemission om 15.750.000 aktier, vilket ger en utspädningseffekt om ca 46 %.

· Baserat på senaste slutkurs i Termo Holding-aktien på 3,15 SEK/aktie, motsvarar detta ett marknadsvärde på Österby Gjuteri-koncernen om totalt ca 50 MSEK.

Österby Gjuteri-koncernen är ett lönsamt och snabbväxande produktbolag som haft en total omsättningstillväxt på ca 60 % under perioden 2003-2006.

– Österby Gjuteri-koncernen med Marine Jet Power i spetsen har egna världsledande produkter och står inför en kraftig vinst- och omsättningstillväxt de närmaste åren, säger Termo Holdings VD, Alex Molvin.

Österby Gjuteri, med anor från 1400-talets bruksera i Sverige, har ett högt industriellt kunnande och en marin, högteknologisk spetskompetens genom Marine Jet Power och Alcopropeller.

– Jag ser fram emot att genomföra den planerade tillväxten inom samtliga affärsområden. Vi har en stabil ordersituation på gjutgods, propellerblad och inte minst vattenjetaggregat, säger Österby Gjuteri-koncernens VD, Hans Andersson.

Österby Gjuteri-koncernen har 125 anställda (105 i Österbybruk, 20 i Örebro) och är personalägt sedan 1983.

– Jag välkomnar Termo Holding som vill satsa långsiktigt på att vidareutveckla Österby Gjuteri-koncernen från vår nuvarande styrkeposition och industritradition, säger personalföreningens ordförande, Tommy Brunn.

Termo Holdings affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och långsiktig ägare. Termo Holdings (publ) aktie handlas på marknadsplatsen First North."

 
« Tillbaka