Termo Holding - bokslutskommuniké
2007-02-28

"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2006

"Nettoomsättning 195,0* (172,5)** MSEK

Rörelseresultat 6,9* (9,3)** MSEK, varvid engångskostnader i samband med listning av bolagets aktie på First North påverkat resultatet med - 1,9 MSEK

Resultat efter skatt 3,5* (5,0)* MSEK, varvid engångskostnader i samband med listning av bolagets aktie på First North påverkat resultatet med - 1,9 MSEK

Resultat per aktie 0,19 * (358,40)** SEK, varvid engångskostnader i samband med listning av bolagets aktie på First North påverkat resultatet med - 0,10 SEK

Eget kapital per aktie 1,23* (1063,50)** SEK

Termo Holding listades framgångsrikt på First North i november 2006
Dotterbolaget TermoRegulator uppnådde resultat- och omsättningsprognos för 2006

Framtidsutsikter
Orderingången i dotterbolaget TermoRegulator är fortsatt stark och styrelsen bedömer att Termo Holding koncernens rörelseresultat och omsättning kommer att utvecklas positivt under 2007
Under 2007 kan det bli aktuellt med ett förvärv av ett lönsamt och snabbväxande produktbolag samt ett kompletteringsförvärv till TermoRegulator"
 
« Tillbaka