Pilum: Ny order!
2007-02-23

"Pilum AB (publ): Pilum erhåller order på 2,0 MSEK

Pilum ABs (publ) helägda dotterbolag, Pilum Technologies AB har erhållit order från Nordic Water Products AB som sammanlagt uppgår till 2,0 MSEK. Dessa order omfattar utrustning avsedd för vattenrening. Leverans sker löpande under mars och april till slutkunder i Europa och Asien.
- Det är glädjande att en tidigare stor kund åter har lagt lite större beställningar hos oss och förhoppningarna är att detta fortsätter. Vad som också känns bra är att vattenreningsutrustning som är producerad i Sverige kan vara konkurrenskraftig för slutkunder i Europa och Asien, säger Greg Tsakiris, VD, Pilum AB (publ).

Pilums affärsidé är att vara ett energi- och miljöföretag som skapar mervärden för kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin. Pilum erbjuder dessa kunder anpassade lösningar för rökgas- och vattenrening samt värmeåtervinning för bio- och sopförbränningspannor. Dessa kundlösningar renar rökgaser och ökar värmeåtervinningen med ca 20-30 % till förmån för kommunala fjärrvärmeverk och stora industriföretag.

Pilums vision är att vara marknads- och teknikledande på utvalda nischer samt vara marknadsledande på både den svenska marknaden och exportmarknaden. Vi ska arbeta för både en konsolidering av branschen samt arbeta för att integrera framåt i värdekedjan."

 
« Tillbaka