Consilium - mkt stark start på året!
2007-02-19

"Consilium under januari 2007

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari 2007 ökade med 64 procent jämfört mot föregående år till 73,4 MSEK (44,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 57 procent föregående år och uppgick till 35,2 MSEK (22,4). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 131 procent till 20,1 MSEK (8,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter ökade med 33 procent till 18,1 MSEK (13,6).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari 2007 jämfört med samma period föregående år med 13 procent till 89,7 MSEK (79,4). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 24 procent till 49,1 MSEK (39,7). Orderingången för affärsområdet Navigation minskade med 30 procent till 17,7 MSEK (25,3). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 59 procent till 22,9 MSEK (14,4)."

Vär kommentar: Consilium presenterade idag mycket starka försäljningssiffror för januari.

Faktureringen ökade med 64 procent till 73,8 MSEK (45,8)! Nu kommer resultatet av de senaste årens starka orderingång!

Orderingången ökade med 13 procent till 90,8 MSEK (79,4). Trots att faktureringen är urstark så är alltså orderingången ännu starkare (kom också ihåg att januari 2006 var extremt stark vad gäller orderingången).


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka