Benchmark Oil and Gas: Månadsrapport
2007-02-09

"Månadsrapport från Benchmark Oil & Gas AB

Årsprognosen på 800-1000 netto fat/dag ligger fast men prognosen för ”break even” flyttas fram till april månad.

Bolaget har haft fem lyckade borrningar på Orangefältet (Texas) under hösten 2006. I nuläget är enbart källorna Sun Fee B1 och Cora Granger i produktion och genererar kassaflöden åt bolaget. Detta beror framför allt på två orsaker:

1. Det har varit stor brist på oljeutrustning såsom pumpar, tankar och pipelines under hela sista kvartalet 2006 på grund av stor efterfrågeökning, som i sin tur är beroende av det höga oljepriset.

2. Det ovanligt kraftiga regnandet i Texas under sista kvartalet har medfört stora problem för alla operatörer på Orangefältet.

Sammantaget har detta medfört att ledtiden har ökat från 60 till 120 dagar för att få källorna operativa. Denna tids förskjutning medför att bolaget inte kommer upp till 200-250 netto fat/dag under första kvartalet vilket krävs för att nå ”break even”. Som ni ser i produktions schemat kommer vi att nå ”break even” under april månad. Att korta ner ledtiden till minst 60 dagar igen är något som står högt på bolagets agenda. Jag kommer i nästa månad åka över till Texas för att bland annat diskutera olika lösningar på detta.

Andra operatörer i Orangecounty har under januari månad varit i kontaktat med Benchmark för att diskutera om vi vill bistå med vår unika kunskap i deras projekt. Detta är ett erkännande av vår kompetens och kan medföra ökat kassflöde till Benchmark utan extra kostnader från bolagets sida.

Målet att nå en årsproduktion på 800-1000 netto fat/dag i slutet av 2007 ligger fast. Wilcoxkällorna i Lavaca (Texas) kommer under sista kvartalet ge betydande tillskott i produktionen.

För att nå målet på 800-1000 netto fat/dag i slutet av året behöver bolaget få in mera kapital för att kunna genomföra planerade borrningar.

1. I dagsläget har bolaget en produktion på 110 netto fat/dag.

2. Vid utgången av mars månad förväntas produktionen bli 190 netto fat/dag.

3. Under april månad kommer intäkterna att överstiga driftskostnaderna (break even)."
 
« Tillbaka