Lagercrantz - stark rapport!
2007-02-08

Först ut bland "våra" noterade bolag under denna rapportperiod var Lagercrantz som idag presenterade en stark rapport för det brutna räkenskapsårets 9 första månader:

"Delårsrapport 1 april–31 december 2006 (9 mån)

• Nettoomsättningen under 9 månader ökade med 20 % till 1 417 MSEK (1 177). Nettoomsättningen under det tredje kvartalet ökade med 31 % till 530 MSEK (405).

• Resultatet efter finansiella poster ökade med 49 % till 61 MSEK (41). Under det tredje kvartalet ökade resultatet med 69 % till 22 MSEK (13).

• Vinstmarginalen före skatt ökade till 4,3 % (3,5 %) för niomånadersperioden.

• Resultatet efter skatt ökade till 44 MSEK (29), varav under tredje kvartalet 15 MSEK (10).

• Avkastningen på eget kapital uppgick till 13,8 % för den senaste 12-månadersperioden (10,2 %).

• Resultatet per aktie ökade till 1,86 SEK (1,21) för årets första nio månader."

 
« Tillbaka