Optegra: Byter namn till Pilum!
2007-01-31

"En extra bolagsstämma i Optegra AB (publ) beslutade den 31 januari 2007 om ändring av bolagets firma till Pilum AB (publ). Firmaändringen genomförs för att det ger en bättre bild av bolagets affärsidé då all operativ verksamhet sker under varumärket Pilum. Samtidigt lanseras en ny hemsida på www.pilum.se.

Firmaändringen förutsätter ett formellt godkännande från Bolagsverket.

Beslutet i dess fullständiga lydelse hålls tillgängligt på bolagets kontor, Optegra AB (publ), Risyxegatan 6, 213 76 Malmö."

 
« Tillbaka