Consilium tecknar samarbetsavtal med FOI
2007-01-25

Det är inget dåligt sällskap som Consilium hamnat i (Linköpings universitet, Chalmers, Consilium, Ericsson Microwave Systems och Saab Bofors Dynamics), se nedan.


"Consilium tecknar sammarbetsavtal med FOI om forskning inom radarteknik

Consilium har tecknat avtal med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om att delta i FOCUS, ett kompetenscenter för forskning inom
sensorteknik. Satsningen innebär att den svenska internationellt
framstående forskningen inom sensorer och sensornätverk, som idag har tydlig försvarsinriktning, kan breddas åt det civila hållet.

- Sensorer och nätverk av sensorer är ett väl etablerat område inom
försvaret och verkligt framtidsområde på den civila sidan, menar Hans
Frennberg, institutionschef vid FOI. Tillsammans med våra partners i
FOCUS har vi alla förutsättningar att skapa en internationellt stark
miljö för att ta fram framtidens lösningar och bidra till
konkurrenskraft och tillväxt inom många olika områden.
FOCUS står för FOI Centre for Advanced Sensors, Multisensors and Sensor Networks och är ett samarbete som involverar många aktörer inom
forskning, näringsliv och offentlig sektor såsom Linköpings universitet,
Chalmers, Consilium, Ericsson Microwave Systems och Saab Bofors
Dynamics.
- FOCUS kommer att betyda en rejäl kraftsamling av att den
internationellt framstående forskningen inom sensorer och sensornätverk, säger Hans Frennberg, FOI. Satsningen, Institute Excellence Centres, innebär att FOCUS kommer att få cirka 20 miljoner kronor från VINNOVA, KK-stiftelsen och Stiftelsen för Strategisk Forskning för de första tre årens arbete med möjlighet till motsvarande finansiering för ytterligare tre år därefter. Denna finansiering matchas av minst motsvarande belopp från näringslivet. Satsningen innebär att den internationellt framstående forskningen inom sensorer och sensornätverk, som idag har
tydlig försvarsinriktning, kan breddas åt det civila hållet.

-Consiliums deltagande i FOCUS projektet innebär att vi får möjlighet
att arbeta med några av världens ledande forskare inom radarteknik.
Detta kommer att öppna dörren för en typ av djuplodande forskning och
utveckling som annars är förbehållet ett fåtal mycket stora
företagsgrupper, säger Consiliums VD Ove Hansson.

CONSILIUM AB (publ)"


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka