Optegra - ny stororder till Pilum!!
2007-01-25

Optegra ABs (publ) helägda dotterbolag, Pilum Engineering AB har idag erhållit en betydande order. Ordern kommer från Wärtsilä Biopower Oy, med Halmstad Energi och Miljö AB som slutkund. Ordern omfattar utrustning för rökgasrening, värmeåtervinning och kondensatrening.
Projektet påbörjas i januari och beräknad slutleverans är hösten
2007. Ordervärdet kan inte anges pga konkurrensskäl.

- Det är mycket glädjande att vi under januari kunnat teckna ännu en
stor order. Nu har vi på kort tid erhållit två order som verkligen bekräftar att vi har kompetensen och förmågan att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar till branschens mest krävande kunder,
säger Greg Tsakiris, VD, Pilum.

Pilums affärsidé är att vara ett energi- och miljöföretag som skapar
mervärden för kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin.
Pilum erbjuder dessa kunder anpassade lösningar för rökgas- och
vattenrening samt värmeåtervinning för bio- och sopförbränningspannor. Dessa kundlösningar renar rökgaser och ökar värmeåtervinningen med ca 20-30 % till förmån för kommunala
fjärrvärmeverk och stora industriföretag."
 
« Tillbaka