Consilium - köprekommendation!
2007-01-25

Stockpicker upprepar idag sin köprekommendation på Consilium.

Rubrik: "Fortsatt köp gäller inför bokslutet!"
Riktkurs: 53 kr

Stockpicker lyfter fram följande:
* Resultat e. finansnetto 2006 (prognos): + 25 MSEK
* Resultat e. finansnetto 2007 (prognos): + 56,5 MSEK
* Stärkt finansiellt handlingsutrymme p g a den nyligen genomförda nyemissionen.
* Stark orderingång under hela året, bortsett från december månad som "dels hade oerhört tuffa jämförelsesiffror för 2005 års extrema utfall, och dels drogs ned av tidsmässigt förändrade orderläggningsrutiner hos en av de större kunderna inom Komponenter, vilket drog ned redovisad orderingång markant med inte motsvaras av något faktiskt bortfall."
* Den kommande uppdelningen, där Komponenter ska skiftas ut till aktieägarna är positiv.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka