Optegra - ny order till Pilum!
2007-01-15

"Optegra AB (publ): Pilum erhåller order på 2,0 MSEK

Optegra ABs (publ) helägda dotterbolag, Pilum Technologies AB har
idag erhållit en order från Läckeby Water AB på 2,0 MSEK. Ordern
omfattar utrustning avsedd för vattenrening till Budiasa DWTP i
Pitesti, Rumänien. Projektet påbörjas i april och beräknad
slutleverans är senhösten 2007. Till projekten finns även
tilläggsoptioner på ytterligare 2,1 MSEK där beslut beräknas under
mars 2007. Även för denna option beräknas levereras under 2007.

- Vi har arbetat tillsammans med Läckeby Water under många år och
denna order bekräftar ytterligare vårt utmärkta samarbete, säger Greg
Tsakiris, VD, Pilum.

Pilums affärsidé är att vara ett miljö- och energiföretag som
levererar utrustning till kraft-, vattenreningsbranschen och
processindustrin. Utrustningen används för rökgas- och vattenrening
samt värmeåtervinning för bio- och sopförbränningspannor.
Utrustningen renar rökgaser och ökar värmeåtervinningen med ca 20-30
% till förmån för kommunala fjärrvärmeverk och stora industriföretag.

Pilums vision är att vara marknads- och teknikledande på utvalda
nischer samt vara marknadsledande på både den svenska marknaden och
exportmarknaden. Vi ska arbeta för både en konsolidering av branschen
samt arbeta för att integrera framåt i värdekedjan."


 
« Tillbaka