Optegra - stororder!!
2007-01-11

"Malmö 2007-01-11

Optegra AB (publ): Pilum tecknar Letter of Intent för order på 21,1 MSEK

Optegra ABs (publ) helägda dotterbolag, Pilum Engineering AB har idag tecknat ett letter of intent med Tekniska Verken i Linköping AB (publ) gällande en order på 21,1 MSEK. Ordern omfattar utrustning för rökgasrening, värmeåtervinning samt kondensatrening. Projektet påbörjas i januari och beräknad slutleverans är senhösten 2007.

– Som ett led i lagen om offentlig upphandling tecknas först ett letter of intent för att efter 10 dagar övergå till att teckna slutligt uppdragsavtal. Denna order är mycket viktig för oss och bekräftar att vi inom Pilum har en hög kompetensnivå och ett konkurrenskraftigt erbjudande. Pilums medarbetare har gjort ett utmärkt arbete på kort tid och denna order befäster min positiva tro på Pilums framtida utveckling, säger Greg Tsakiris, VD, Pilum.

Pilums affärsidé är att vara ett miljö- och energiföretag som levererar utrustning till kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin. Utrustningen används för rökgas- och vattenrening samt värmeåtervinning för bio- och sopförbränningspannor. Utrustningen renar rökgaser och ökar värmeåtervinningen med ca 20-30 % till förmån för kommunala fjärrvärmeverk och stora industriföretag.

Pilums vision är att vara marknads- och teknikledande på utvalda nischer samt vara marknadsledande på både den svenska marknaden och exportmarknaden. Vi ska arbeta för både en konsolidering av branschen samt arbeta för att integrera framåt i värdekedjan."

 
« Tillbaka