Benchmark Oil & Gas - styrelsen föreslår nyemission p g a offensivt borrningsprogram!
2006-12-28

"Benchmark Oil & Gas: Förslag Avseende Bemyndigande För Styrelsen Att Besluta Om Nyemission

Benchmark Oil & Gas AB (publ) har ökat sina Working Interest andelar i såväl Orangefield som i Lavaca County projekten. Vidare ser bolaget fram emot ett offensivt borrningsprogram som bland annat omfattar borrningar av tolv till femton nya brunnar på Orange field under 2007. Ytterligare kapital behövs för att finansiera och realisera dessa projekt.

Styrelsen i Benchmark Oil & Gas AB (publ) har därför föreslagit att extra bolagsstämma skall bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett tillfälle, besluta om nyemission av högst 385.400.604 aktier. Aktieägarna skall ha företrädesrätt vid teckning av de nya aktierna. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman skall hållas i Stockholm den 1 februari 2007."

 
« Tillbaka