Duroc - säljer tysk verksamhet med reavinst på 8 MSEK!
2006-12-28

"Duroc säljer sitt innehav i tyska järnvägsverksamheten för 4 miljoner Euro

Duroc Rail AB har idag ingått avtal om att sälja samtliga andelar i sina tyska intressebolag Leipzig Rail Service GmbH och Schienenfahrzeugwerk Delitzsch GmbH. I och med detta blir bolagen direkt och indirekt helägda av Hermann Weise. Affären uppgår till 4 miljoner Euro. 3,4 miljoner Euro regleras kontant inom 15 dagar, resterande 0,6 miljoner Euro erläggs över en 2-årsperiod. Affären ger upphov till en reavinst om ca 8 Mkr för räkenskapsåret 2006.

Affären är villkorad till att likviden erläggs inom 15 dagar.

I och med detta drar Duroc Rail tillbaka sin stämningsansökan samt avstår från den tidigare avtalade framtida optionsrätten.

Duroc Rail förvärvade 20 % av Deutsche Bahns underhållsverksamhet i Leipzig i januari 2002. Förvärvet var ett joint venture mellan Duroc Rail AB och Hermann Weise och i samband med förvärvet bildades bolaget LRS-Leipzig Rail Service GmbH. Under 2004 förvärvade LRS Süddeutsche Waggon Service GmbH norr om München. Schienenfahrzeugwerk Delitzsch GmbH förvärvades samma år med samma procentuella ägarfördelning. Under 2005 ökade Duroc Rail sin ägarandel i bolagen till 30 %. Duroc Rail AB har haft option att förvärva resterande 70 % år 2009/2010 och lämnade i slutet av oktober in en stämningsansökan till tysk domstol, avseende fastställelse av optionsavtalet.

Totalt har Duroc nettoinvesterat ca 3 Mkr i den tyska verksamheten. Under innehavsperioden har Duroc redovisat sitt innehav enligt kapitalandelsmetoden. Andelarna uppgick till 27 Mkr per den 2006-09-30."

 
« Tillbaka