Consilium - starka försäljningssiffror!
2006-12-18

"Consilium under januari – november 2006

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari – november 2006 ökade med 16 procent jämfört mot föregående år till 690,9 MSEK (595,3). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 21 procent föregående år och uppgick till 364,3 MSEK (301,8). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 31 procent till 165,0 MSEK (126,1). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter minskade med 3 procent till 161,6 MSEK (167,4).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari – november 2006 jämfört med samma period föregående år med 24 procent till 789,1 MSEK (634,6). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 7 procent till 388,1 MSEK (361,7). Orderingången för affärsområdet Navigation ökade med 104 procent till 231,2 MSEK (113,0). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 6 procent till 169,8 MSEK (159,9)."

Vår kommentar:

Försäljningssiffrorna i korthet

Fakturering november (kärnverksamheten): 73,0 MSEK (mycket bra!)

Orderingång november (kärnverksamheten): 66,8 MSEK (stabilt på en hög nivå!)

Positivt: Komponenter visar fakturering och orderingång på knappt 20 MSEK för november, vilket kan vara det första tecknet på att marknadssatsningen i Europa och Bulgariensatsningen nu börjar visa sig i försäljningssiffrorna. Intressant fortsättning följer, inte minst p g a särnoteringen av Komponenter under 2007.

Q4: Det ser ut som faktureringen för kärnverksamheten under Q4 kommer att hamna ungefär på samma nivå som under Q3 (210 MSEK), med ungefär följande fördelning: B & G ca 110 MSEK, Navigation ca 55 MSEK, Komponenter ca 45 MSEK. B & G och Komponenter bör därför kunna redovisa bättre resultatsiffror än under Q3 medan Navigation i stort sett bör hålla sina (sämre omsättning men bättre marginal). Totalt något bättre än de + 7,8 MSEK e. finansnetto som man redovisade för Q3, och totalt ca + 25 MSEK för helåret 2006 (+ 6,7 MSEK under 2005).

Nästa år: Blir betydligt bättre än 2006!

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka