Consilium - stark rapport!
2006-11-29

Delårsrapport januari – september 2006 för Consilium AB (publ)

• Orderingången uppgick till 663,6 MSEK (528,5), en ökning med 26 procent

• Nettoomsättningen uppgick till 569,1 MSEK (486,3), en ökning med 17 procent

• Rörelseresultatet uppgick till 26,0 MSEK (15,1), en ökning med 72 procent

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 16,0 MSEK (4,6)

• Resultat efter skatt uppgick till 8,4 MSEK (1,6)

• Resultat per aktie före och efter konvertering uppgick till 1,30 SEK (0,26)

• En nyemissionen om 73 MSEK har genomförts under november

 
« Tillbaka