Benchmark Oil and Gas - största fyndet hittills!
2006-11-15

"BENCHMARK OIL & GAS AB (publ): OFFENTLIGGÖR BOLAGETS STÖRSTA FYND AV OLJA OCH GAS HITTILLS I ORANGE COUNTY, TEXAS

Benchmark Oil & Gas AB (publ) offentliggör idag borresultatet av källan Norwood Heirs LaFleur Unit No. 1 i Orange County, Texas. Detta är den första borrningen av åtminstone fem i Benchmarks program på saltdomen i Orangefield, Texas.
Analysen visar att fyndet är bolagets hittills största i Orange County, Texas.
Resultaten överträffar de för tidigare källor som då testats till en produktion om 672 fat olja per dag.

Norwood Heirs LaFleur Unit No. 1 är den första källan som borrats i prospektet East LaFleur i Orange County, Texas. Källan borrades till ett djup av 7 042 fot. I samband med
borrningen upptäcktes olja och gas i fyra horisonter. Baserat på resultatet planerar bolaget att borra minst ytterligare en källa i detta prospekt före årsskiftet.

Jan Lundqvist, verkställande direktör i Benchmark Oil & Gas AB (publ), säger i en kommentar: ”Vi är mycket nöjda med borresultatet av Norwood Heirs LaFleur Unit No. 1 vilket bevisar att vår teknologi och analys är framgångsrik. Vi hade förhoppningar på att Norwood Heirs LaFleur Unit No. 1 skulle vara en framgångsrik källa, men reservoaren visade sig vara större än förväntat. Vi räknar med att källan skall producera 100-200 fat olja
per dag. Baserat på en produktion om 100 fat olja per dag och en Working interest-andel på 56,5 procent så förvantar vi oss att källan skall generera ett månatligt kassaflöde till
Benchmark på cirka 100 000 USD. Norwood Heirs LaFleur Unit No. 1 kommer att färdigställas mycket snabbt och produktionen inleds under november månad. Eftersom
reservoaren består av flera olika nivåer innehållande både olja och gas så planerar vi att borra flera källor där i syfte att ytterligare öka produktionen och kassaflödet. I slutet av denna veckan kommer vi att flytta riggen till platsen för nästa borrning.”

 
« Tillbaka