Consilium - fortsatt stark försäljning!
2006-11-17

"Consilium under januari – oktober 2006

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari – oktober 2006 ökade med 16 procent jämfört mot föregående år till 617,9 MSEK (532,9). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 21 procent föregående år och uppgick till 324,4 MSEK (268,0).
Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 33 procent till
151,3 MSEK (113,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter minskade med 6 procent till 142,2 MSEK (151,3).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari -
oktober jämfört med samma period föregående år med 26 procent till 722,3 MSEK (575,2). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 9 procent till 360,0 MSEK (330,7). Orderingången för affärsområdet Navigation ökade med 102 procent till 212,4 MSEK (105,4). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 8 procent till 149,9 MSEK (139,1)."
 
« Tillbaka