Benchmark Oil and Gas - kraftigt på gång!
2006-11-09

Dagens rapport visar att det inte längre är någon tvekan om att Benchmark Oil and Gas med stormsteg närmar sig lönsamhet och positivt kassaflöde!

Utvecklingen under Q3:

* Omsättningen steg till 4,7 MSEK, vilket kan jämföras med 0,7 MSEK under samma period 2005 eller med 3,2 MSEK för hela det första halvåret i år.

* Resultat före skatt förbättrades till -1,8 MSEK, vilket kan jämföras med -2,9 MSEK under samma period 2005 eller med - 10,9 MSEK för det första halvåret i år.

* Under september genomfördes två lyckosamma borrningar i Orange County, och båda dessa källor producerar idag resp. beräknas producera 80 fat olja per dag och genererar positiva kassaflöden på ca 90 000 USD per månad. Reserverna i dessa båda källor beräknas till 93 000 respektive 88 000 fat olja.

* Borrning på börjades den 25 oktober av ytterligare en källa i Orange County (lyckad resultat ger ytterligare kassaflöde om 100 000 USD till Benchmark).

* Fyra ytterligare borrningar i Orange County planeras under 2006.

* I Lavaca County har Benchmark identifierat fler än 20 borrplatser. Borrningar inleds under 2007.

* På litet längre sikt är projektet i Upper Cook Inlet, Alaska, högintressant

* I likvida medel finns 51,1 MSEK.

* Soliditeten är 91,4 %.

* Eget kapital per aktie uppgår till 0,49 kr.

* Vid dagens råvaruseminarium sa VD Jan Lundqvist att bolaget beräknas nå lönsamhet och positivt kassaflöde under Q1 2007.

Slutsats: Det är dags att börja ta Benchmark Oil and Gas på allvar. Bolaget har mycket goda möjligheter att redovisa en mycket god vinst redan under 2007, och på litet längre sikt ser det än mer intressant ut. Risken för kursfall är mycket begränsad som jag ser det (fallhöjden är låg).

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


 
« Tillbaka