Lagercrantz: Mycket stark rapport!
2006-11-07

Lagercrantz lämnade idag en mycket stark rapport för det brutna räkenskapsårets sex första månader. Speciellt det andra kvartalet (juli – sept.) imponerar med följande siffror:

Försäljning per affärsområde (föregående år inom parentes)
• Electronics 186 MSEK (176) + 6 %
• Mechatronics 136 MSEK (84) + 62 %
• Communications 134 MSEK (125) + 7 %

Rörelseresultat per affärsområde
• Electronics + 8 MSEK (0)
• Mechatronics + 10 MSEK (+ 6)
• Communications + 6 MSEK (+ 9)

Communications försämrade resultat under det andra kvartalet förklaras med låg installationsaktivitet och omsättning i början på kvartalet.


Totalt för det första halvåret (april – sept.) ser det ut så här (från rapporten):

• Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 15 % till 887 MSEK (772). Omsättningen under andra kvartalet ökade med 18 % till 456 MSEK (385).
• Resultatet efter finansiella poster ökade med 39 % till 39 MSEK (28) för första halvåret. Andra kvartalet ökade resultatet med 54 % till 20 MSEK (13).
• Nettomarginalen stärktes till 4,4 % (3,6 %) under första halvåret.
• Resultatet efter skatt ökade till 29 MSEK (19), varav under andra kvartalet 15 MSEK (9).
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,6 % för den senaste 12-månadersperioden (10,2 %).
• Resultatet per aktie ökade till 1,22 SEK (0,79) för första halvåret.
• K&K Active Oy och K&K Sales Oy förvärvade efter periodens utgång.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka