Nytt innehav i portföljen - Optegra
2006-11-01

Sound Invest har på senare tid köpt drygt 200 000 aktier i Optegra.

Detta företag presenterar sig så här på sin hemsida (www.optegra.se):

"Lyckade generationsskiften och industriavknoppningar inom den svenska verkstadsbranschen och energisektorn

Optegra startade sin verksamhet 1998 genom att förvärva ett s.k. generationsskifte inom verkstad, Percy Persson Plåt AB i Malmö. I januari 2006 förvärvade Optegra verkstadsbolaget Termo Regulator i Motala, vars ägare också befann sig i ett generationsskifte. Vi fick dåvarande ägares förtroende och genomförde ett lyckat generationsskifte - för alla parter.

Vi tror på den svenska verkstadsbranschen och energisektorn och dess fortsatta framgångar inom utvalda tillväxtsegment. Vi vill utnyttja Optegra koncernens kompetenser, nätverk och finansiella styrka till att satsa på och vidareutveckla fler små och medelstora verkstads- och energiföretag i Sverige.

Vårt erbjudande riktar sig främst till entreprenörer som står inför generationsskiften och till större industriföretag som ska genomföra industriavknoppningar"

Snart kommer Optegra att sälja innehavet Termo Regulator till sina aktieägare för ett förmånligt pris (se nyhet från 30/10 nedan). Sound Invest avser att utnyttja denna möjlighet varför vi snart har två nya bolag i portföljen, Optegra och Termo Holding (som äger 100 procent av Termo Regulator).

"06-10-30:
Optegra AB (publ) noterar Termo Holding på First North

Optegra AB (publ) noterar Termo Holding på First North, 3 november är sista dagen för handel i Optegra aktien inklusive inköpsrätt

• Termoregulator Holding AB - ”Termo Holding AB” - ägs till 100 % av Optegra
• Termo Holding äger samtliga aktier i verkstadskoncernen Termo Regulator AB som 2006 beräknas omsätta ca 190 MSEK med ett positivt rörelseresultat på ca 9 MSEK
• Termo Holding säljs till Optegras aktieägare för 21,4 MSEK (eller 1,15 kronor per aktie)
• Aktieägare i Optegra erbjuds möjlighet att förvärva aktier i Termo Holding via inköpsrätter
• En (1) aktie i Optegra medför utdelning av en (1) inköpsrätt
• En (1) inköpsrätt ger rätt till förvärv av en (1) aktie i Termo Holding
• 3 november är sista dagen för handel i Optegra aktien inklusive inköpsrätt i Termo Holding
• 6 november är första dagen för handel i Optegra exklusive inköpsrätt i Termo Holding
• Optegra beräknas ha totalt 18.648.510 aktier på avstämningsdagen den 8 november
• Emissionsprospektet för Termo Holding kommer att offentliggöras den 8 november och finnas tillgängligt på hemsidorna www.optegra.se, www.termoholding.se samt www.mangold.se
• Handel med inköpsrätter kommer att ske på First North under perioden 13 november till 23 november och teckningstiden sker under perioden 13 november till 28 november.
• 13 november är beräknad första dag för handel i Termo Holding aktien på First North

– Termo Holdings notering på First North har välkomnats av aktieägarna i Optegra som får möjlighet att göra en bra affär. Externa investerare har även visat stort intresse av att köpa inköpsrätter i Termo Holding. Jag ser fram emot att handeln med aktier och inköpsrätter startar den 13 november, säger Alex Molvin, VD Optegra.

De största aktieägarna i Optegra, styrelseordförande och VD för Termo Holding samt VD för Termo Regulator har, utan garantiersättning, förbundit sig att förvärva 30 %, motsvarande ca 6,5 MSEK, av erbjudandet på totalt ca 21,4 MSEK. Erbjudandet är utöver dessa garantiförbindelser garanterat till 100 % av en grupp bestående av externa garanter, större aktieägare i Optegra samt Mangold Fondkommission som är finansiell rådgivare till bolaget. Garantiprovision utgår med 4 % på garanterat belopp."

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


 
« Tillbaka