Consilium – försäljning passerar 1 000 marina färdskrivare
2006-10-31

"Consilium har under oktober 2006 sålt sitt tusende S-VDR/VDR-system. Med över
1 000 fartyg i referenslistan positionerar sig Consilium nu som en av världens absolut ledande leverantörer av marina färdskrivare.

Som pionjär i utvecklingen av marina färdskrivare för den civila sjöfarten har Consilium utvecklat VDR sedan 1997 (VDR - Voyage Data Recorder). Den första generationen system var inriktad på att hitta en lösning till det komplicerade projektet att förse passagerar- och kryssningsfartyg med VDR. Sedan dess har Consiliums utveckling varit fokuserad på att ta fram den optimala lösningen för nybyggda fartyg samt för installation på befintliga handelsfartyg.

Med sin senaste generation färdskrivare, VDR M4 och S-VDR M4, har Consilium utvecklat en produkt som med hög flexibilitet och modulär uppbyggnad kan anpassas för att möta kvalitetsmedvetna redares behov och önskemål, och samtidigt kunna anpassas så att andra mer kostnadsfokuserade redares begränsade önskemål också kan tillfredställas. Flera av världens ledande rederier såsom AP Möller, MISC, Wallenius och FESCO har genom åren valt Consiliums VDR och S-VDR för sina fartygsflottor.

– Att passera 1 000 system är en betydelsefull milstolpe och ett resultat av det tålmodiga arbete som organisationen lagt ner under flera år. Vår globala marknadsorganisation har varit mycket betydelsefull och utan den närhet till kunden som detta möjliggör, hade det varit svårt att uppnå vår nuvarande marknadsposition, säger Consilium AB:s VD Ove Hansson"
 
« Tillbaka